Portret

Najbardziej intymny w dziedzinie fotografii. Zatrzymuje esencje naszej osobowości.